Sesizeaza o neconformitate!
Email

Your search results

Conditii de aderare

Poate fi MEMBRU Romeps

orice persoană fizică sau juridică din România și din orice altă țară, care este de acord să respecte statutul acesteia, care dorește sa sustina realizarea scopului Asociatiei si care, prin activitatea desfasurata, nu aduce prejudicii Asociatiei si membrilor sai.

Poate fi MEMBRU ASOCIAT Romeps

orice persoana fizica sau juridica care isi manifesta in scris dorinta de afiliere, indeplineste cerintele de aderare si a carei candidatura este aprobata cu votul a 1/2 plus 1 din membrii cu drept de vot ai Asociatiei, la propunerea Consiliului Director.

Calitatea de membru se va obtine după aprobarea Adunarii Generale a Asociatiei.

DREPTURILE membrilor ROMEPS sunt:

a) sa participe la toate manifestarile organizate de Asociatie
b) sa participe cu drept de vot la Adunarea Generala a Asociatiei
c) sa fie ales in organele de control si administrare ale Asociatiei
d) sa-si exprime opinia in privinta activitatii Asociatiei
e) membrii fondatori au aceleasi drepturi cu membrii asociati
f) membrii Asociatiei pot face parte din alte asociatii, numai in cazul in care scopul acestora nu contravine intereselor Asociatiei
g) acces la legislatie, date statistice, bune practici si tendinte in domeniu
h) promovarea produselor si tehnologiilor promovate de membrii Asociatiei se va face prin intermediul media, spatii publicitare, prin materiale scrise care vor contine sigla Asociatiei, marcajul calitatii etc.
i) la actiunile la care Asociatia va participa, va oferi membrilor posibilitatea de a se promova, contra cost, prin bannere, roll up-uri sau verbal.

OBLIGATIILE membrilor fondatori si membrilor asociati sunt:

a) sa respecte statutul , regulamentul intern si codul etic al Asociatiei;
b) sa plateasca cotizatia lunara stabilita de Consiliul Director;
c) sa aduca la cunostinta Asociatiei neregulile constatate in piata si sa aplice procedurile care vor fi stabilite de Asociatie pentru asemenea situatii;
d) sa indeplineasca sarcinile primite de la organele de conducere ale Asociatiei;
e) sa participe la manifestari si reprezentari ale Asociatiei;
f) sa sprijine realizarea obiectivelor si hotararilor Asociatiei;
g) sa promoveze ideile Asociatiei;
h) sa sprijine recunoasterea Asociatiei la nivel national si international;
i) sa respecte normele deontologice in relatiile cu membrii Asociatiei si cu partenerii din afara Asociatiei si conditiile de aderare la R.O.M.E.P.S.
j) membrii asociati noi, vor avea la dispozitie un termen de 3 luni de la aderare pentru a indeplini cerintele la care s-au angajat la aderare, sub sanctiunea excluderii acestora din Asociatie. Termenul poate fi prelungit de catre Consiliul Director o singura data cu alte luni,numai pentru motive intemeiate.

PIERDEREA calitatii de membru se produce în următoarele situatii:

a) prin incetarea activitatii Asociatiei ;
b) incetarea activitatii persoanei juridice sau decesul persoanei fizice;
c) cauzarea de prejudicii morale sau materiale Asociatiei ;
d) la cererea semnata si stampilata a membrului, comunicata Consiliului Director prin serviciul de curierat rapid sau prin scrisoare recomandata, cu contint declarat si confirmare de primire, cu cel putin o luna inainte.
e) prin excludere, in cazul nerespectarii statutului, regulamentului intern, a codului etic si principiilor Asociatiei, nerespectarii deciziilor adoptate in Adunarile Generale ( ordinare si extraordinare ), nerespectarii deciziilor adoptate conform prevederilor din actualul statut ( 18.2 punctul g ), neindeplinirii cu rea credinta a obligatiilor stabilite prin prezentul statut sau indeplinirea lor necorespunzatoare, precum si pentru actiuni contrare scopurilor si intereselor Asociatiei, prin distribuirea si utilizarea de informatii interne fara acceptul Asociatiei;
f) pentru neplata cotizatiei timp de trei luni consecutiv, cu obligatia de a plati creanta restanta. Pentru recuperarea cotizatiilor restante Asociatia se va indreapta in justitie importiva membrului exclus.

  • CITESTE ETICHETA
    Fiti atenti la eticheta pentru a alege polistirenul potrivit. Verificati codul de identificare al produsului inainte de cumparare!